Träffa logoped online

Träffa logoped online

Ibland är det för långt att resa till logopeden för att få regelbunden behandling. Då kan vi erbjuda handledning via videosamtal. Vi rekommenderar ett första besök hos oss på någon av våra mottagningar för att logopeden ska kunna göra en bedömning av vilken typ av stöd du eller ditt barn behöver. Därefter skräddarsyr vi ett upplägg utifrån vad som passar er bäst med en kombination av besök på mottagningen och handledning via videosamtal. Ni får uppgifter och övningar att utföra som logopeden demonstrerar. Det finns möjlighet att skicka korta filmer där ni gör de övningar logopeden rekommenderat. Filmerna kan ni sedan ha som utgångspunkt i handledningen. Endast för ganska stora barn, eller vuxna patienter sker direkt behandling via videolänken.

Besöken på mottagningen kan ske på landstingstaxa efter remiss. All annan handledning via telefon eller videosamtal bekostas av patienten själv.

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter.