Studenthandledning

Vi handleder just nu logopedstudenter från Karolinska Institutet på flera av våra mottagningar.