Remittent

Remittent

En remiss till oss ska följa reglerna inom Region Stockholm oavsett var i landet patienten bor. Det innebär att den ska vara skriven av BVC-sköterska, skolsköterska eller skolläkare, husläkare, psykolog eller logoped. Vi tar emot remisser skrivna av nämnda yrkeskategorier både från fysiska och digitala vårdcentraler.

I remissen behöver frågeställningen tydligt framgå. Är frågeställningen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter vi vill gärna ha information om vilka åtgärder man hittills vidtagit och provat i skolan och hur väl de fungerat. Vi önskar också att en pedagogisk bedömning bifogas som underlag, här kan du hämta ett underlag som lärare eller mentor kan fylla i. Är det något vi saknar skickar vi ut ett formulär till föräldrar och skola med kompletterande frågor inför utredningens början.

Remissen kan skickas direkt till den mottagning som patienten önskar komma till, adresser finns här. Vi tar också emot elektroniska remisser via journalsystemet Take Care. Där hittar ni oss som Log-byrån.

En kort beskrivning av hur en utredning och ett första besök hos logopeden går till finns här.