Stamning

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna som stammar för utredning och behandling på många av våra mottagningar.
Vid stamning hos förskolebarn kan vi erbjuda behandling enligt både PCI (Palin Parent-Child Interaction) och Lidcombeprogrammet.