Röstbesvär

Det är vanligt med olika typer av röstbesvär. Detta märks särskilt hos de som har röstkrävande yrken, men även andra är beroende av en fungerande röst i sitt arbete och på sin fritid.

Med röstbesvär menas t ex heshet, torrhet i halsen, klumpkänsla, värk i och kring halsen eller svårigheter att höja röststyrkan. Sjukdomar kan också göra att röstfunktionen påverkas vilket kan ge övergående eller bestående skador på stämbanden.

För att försäkra oss om att vi ger dig bästa möjliga behandling behöver vi veta hur dina stämband ser ut och rör sig. Därför behöver du besöka en foniater innan du kommer till oss. Be din husläkare om remiss!

Logopeden analyserar rösten genom att lyssna till hur den låter under det att du pratar och gör olika röstövningar. Utifrån dina förutsättningar utformar ni en behandlingsplan. Behandlingen består sedan av olika rösttekniska övningar. Du får också arbeta med avspänning, kroppshållning och andning.

Vid behov kan vi även göra arbetsplatsbesök.

Barnheshet

Det är relativt vanligt med kronisk heshet hos barn. Detta är oftast helt ofarligt men kan ge upphov till stora problem, både i skolan/förskolan och hemma. Röstträning hos logoped kan ofta vara effektiv även för barn, och våra behandlingsmetoder är anpassade till barn i olika åldrar.