Neurologopedi

Vi tar emot vuxna med tal-, språk- och sväljningssvårigheter till följd av stroke, Parkinsons sjukdom, ALS och andra neurologiska sjukdomar. Vi erbjuder även besök i hemmet. Flera av våra logopeder har LSVT-kompetens. Läs mer om LSVT här.