Dyslexi

Barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter är varmt välkomna till oss för att göra en utredning enligt de riktlinjer som gäller inom Stockholms län.

Vi undersöker läs- och skrivförmåga och efter går vi igenom vad som framkommit och om utredningen resulterat i dyslexidiagnos eller inte.

Vi skriver ett utlåtande där resultat, diagnos och förslag på åtgärder tydligt framgår. Vid behov provar vi ut och förskriver tekniska läs- och skrivhjälpmedel att använda i hemmet.

För skolelever vill vi gärna ha ett nära samarbete med skolan. I utredningen ingår, efter vårdnadshavaren samtycke, ett återkopplingssamtal på elevens skola. Där samlas vårdnadshavare, logoped och berörda lärare för att diskutera resultaten och lämpliga åtgärder.

För vuxna hjälper vi gärna till med intyg till högskoleprov eller körkort.

En tid efter avslutad utredning följer vi upp hur läs- och skrivhjälpmedlen fungerar och gör ändringar vid behov. Det går också alltid bra att ta ny kontakt igen för att få en uppdatering vad gäller hjälpmedel.