Dyskalkyli

På Logopedbyrån Dynamica finns gedigen kunskap i ämnet dyskalkyli. Utredningar av räknesvårigheter (på landstingets bekostnad) kan vi göra på uppdrag av Vårdgarantikansliet.

Det innebär att remisser först ska skickas till Talkliniken, Danderyds sjukhus. Om Talkliniken meddelar att de har mer än 3 månaders väntetid har patienten rätt att kontakta Vårdgarantikansliet och bli hänvisad till oss på Logopedbyrån Dynamica.