Barn med sen språkutveckling

Alla som har frågor beträffande sitt barns tal- och språkutveckling är välkomna att kontakta logoped.

I mötet eftersträvar vi en trygg och positiv miljö. Genom lekar, övningar och tester skaffar vi oss kunskap om barnets språkutveckling. Logopeden gör en bedömning av uttal, ordförråd, grammatik, språkförståelse, munmotorik, koncentrationsförmåga och förmåga till kontakt och samspel. Vi kan boka enskilda föräldrasamtal där du som förälder/vårdnadshavare kan känna dig fri att ställa frågor och få möjlighet att förmedla din egen bild av ditt barns svårigheter och styrkor.

För varje barn görs en individuell behandlingsplan som utgår från barnets tal- och språksvårigheter och hur barnets liv ser ut; nätverk, vardag, ålder och så vidare. Behandlingsplanen utvärderas kontinuerligt. Under behandlingens gång anpassar vi mål och inriktning utifrån barnets utveckling och framsteg. Du som vårdnadshavare förväntas delta aktivt i behandlingen och barnets träning.

Dyspraxi

Barn med dyspraxi behöver ofta behandling flera gånger i veckan för att nå bästa resultat. Det har vi möjlighet att erbjuda på Logopedbyrån Dynamica.

Flerspråkighet

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn i mångkulturella områden och är vana att vid behov arbeta med tolk både i bedömning och behandling.

Ätande, matning, sväljning, munmotorik

Barn med sent utvecklad munmotorik har ibland svårt att äta, dricka och svälja och de dreglar kanske mer än andra barn. Även detta kan logopeden hjälpa till med.