Neurologopedi

Vi tar emot vuxna med tal-, språk- och sväljningssvårigheter till följd av stroke, Parkinsons sjukdom, ALS och andra neurologiska sjukdomar.

Röstbesvär

Det är vanligt med olika typer av röstbesvär. Detta märks särskilt hos de som har röstkrävande yrken, men även andra är beroende av en fungerande röst i sitt arbete och på sin fritid.

Stamning

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna som stammar för utredning och behandling på många av våra mottagningar.

Barn med sen språkutveckling

Alla som har frågor beträffande sitt barns tal- och språkutveckling är välkomna att kontakta logoped.

Dyslexi

Barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter är varmt välkomna till oss för att göra en utredning enligt de riktlinjer som gäller inom Stockholms län.

Dyskalkyli

Dyskalkyli utreds på Talkliniken Danderyds sjukhus.