Vår vision

ALLA som önskar hjälp av logoped ska känna sig varmt välkomna till Logopedbyrån Dynamica!

Vår ambition är att det ska gå lätt att komma i kontakt med oss. Du ska snabbt få utförliga och engagerade svar på frågor och funderingar redan på telefon eller mejl.

Vi ska alltid ha en tid att erbjuda inom kort på en mottagning nära dig. Inga frågeställningar är för komplexa och hos oss finns kunskap och erfarenhet inom alla logopedins områden.

Vi är vana att arbeta med hjälp av tolk. Våra mottagningar är självklart anpassade så att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett eventuell funktionsvariation.

Vårt miljöarbete

Logopedbyrån Dynamica arbetar systematiskt med miljöarbete och vi är certifierade enligt ISO14001. Vår miljöpolicy lyder som följer:
“Logopedbyrån Dynamica AB är ett logopedföretag som är verksamt i Stockholms län. Vi hjälper barn och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Logopedbyrån Dynamica AB vill finnas nära patienterna och ha korta väntetider.

I vårt arbete följer Logopedbyrån Dynamica AB miljölagstiftning samt andra tillämpliga miljökrav som vår verksamhet berörs av. Vi integrerar miljöhänsyn tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför, så vi minskar vår miljöpåverkan och förebygger förorening av miljön.

Logopedbyrån Dynamica AB:s miljöarbete ska fortlöpande förbättras och utvärderas genom regelbundna miljömöten. Medarbetare ska kontinuerligt hållas informerade och delaktiga vad gäller beslut och rutinförändringar inom miljöarbetet.