Logopedbyrån Dynamica Hammarby Sjöstad

Logopedbyrån Dynamica Hammarby Sjöstad

Adress:

Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm

Kunskapsområden:

  • Dyslexi
  • Röstbesvär
  • Stamning
  • Tal och språk barn
  • Tal och språk vuxna

Leg. logoped

Magdalena G. Nienkerk

För närvarande ej i tjänst

Leg. logoped

Jeanette H. Nilsson

Tal och språk barn, stamning. Röst. Afasi och dysartri.

För närvarande ej i tjänst.

Leg. logoped

Hanna Norman

Röst. Afasi och dysartri. Tal och språk barn.

076-466 70 59

Leg. logoped

Malin Forsén

Dyslexi och språkutredningar (skolbarn, ungdomar och vuxna).

076-946 46 35

Leg. logoped

Malin Beijer

Läs- och skrivutredningar/dyslexi

076-692 00 80