Ledning och administration

Företagsledning

Sofia Uddeholt – VD och styrelseledamot

Pernilla Widstrand – styrelseledamot och ekonomiansvarig

Carina Aronsson – verksamhetschef

Elisabeth Lithner Bergström – HR-chef

Maria Åkerfeldt – enhetschef norr

Tove Öh – enhetschef söder

Birgitta Stensbäck – verksamhetscontroller, personal- och systemadministration, miljösamordnare

 

Företaget ägs till lika delar av Sofia Uddeholt och Pernilla Widstrand. För information om styrelse och ekonomi se allabolag.se