Ta hand om din röst – en workshop om röstergonomi

Rösten är mångas främsta arbetsverktyg, men vad händer när den inte fungerar? Personer som använder sin röst mycket kan drabbas av röstbesvär. I väntrummet hos våra logopeder sitter ofta personer med röstkrävande yrken så som lärare, förskollärare, pedagoger, projektledare och föredragshållare.
Workshopen berör vanliga röstbesvär och orsaker till dessa. Syftet är att förebygga och lindra besvär genom kunskap om vad som påverkar rösten, och att ge deltagarna verktyg för förändring. Workshopen innehåller teori, praktiska övningar och åtgärdsförslag utifrån deltagarnas förutsättningar.
Plats: Kursen hålls där du finns, eller på Logopedbyrån Dynamicas lokaler i Upplands Väsby.
Arrangör:
Plats:
Tid: