Sväljning och kommunikation hos äldre – grundläggande kurs för vårdpersonal

Vi erbjuder en kort grundkurs inom områdena ät- och sväljsvårigheter och kommunikation riktad till personal på vård- och äldreboenden.

Många personer som bor på vårdboenden har olika omfattande problematik med att äta, tugga och svälja. Under denna kurs går vi igenom hur ni som personal kan upptäcka sväljningssvårigheter hos de boende och när en mer grundlig undersökning bör göras och av vem. Vi berättar om olika metoder som kan underlätta ätande och sväljning och hur den drabbade kan kompensera för sina svårigheter och kanske ändå kunna äta och dricka sådant som annars hade varit svårt.

Vi går också igenom grunderna i bildkommunikation som är en vanlig kommunikationsväg för personer med afasi. Hur kan ni som personal underlätta både förståelsen hos den boende och förmågan att själv göra sig förstådd? Vilka bilder kan användas och var hittar man dem? Hur ska de vara utformade? Hur ska de finnas tillgängliga för patienten?

 

Arrangör:
Plats:
Tid:

Kontaktformulär

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Obligatoriskt fält *

Ditt namn*

Din epost*

Telefon*

Önskat datum för kursen*

Önskar du vara i våra lokaler eller i egen?*

Ditt meddelande