Det dyslexivänliga klassrummet

Teoretisk bakgrund: Vad är dyslexi? Hur kan svårigheterna påverka i skolgång och vardagsliv? Vilka är kännetecknen vid dyslexi? Vi presenterar konkreta exempel på vad man bör vara vaksam på.

Vi tar upp förslag på anpassningar i klassrummet med fokus på kompensatoriska anpassningar som kan göras i helklass.

Logopedstöd: Vad kan logopeder hjälpa till med när det handlar om dyslexi?

Arrangör:
Plats:
Tid:

Kontaktformulär

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Obligatoriskt fält *

Ditt namn*

Din epost*

Telefon*

Önskat datum för kursen*

Önskar du vara i våra lokaler eller i egen?*

Ditt meddelande