Kurser

Logopedbyrån Dynamica erbjuder föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter och om språkstörning anpassade efter era frågeställningar och behov som tidig språkutveckling, flerspråkighet, språkstörning i skolåldern och åtgärder i skolan.

Vi erbjuder också förevisning av appar som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter och andra kompensatoriska hjälpmedel som talsyntes och rättstavningsprogram. Detta kan ske i föreläsningsform eller som en workshop.

Det finns även föreläsningar med inriktning mot sväljning, kommunikation och bildstöd samt röst.

Alla föreläsningar och workshops anpassas efter era önskemål om innehåll och längd. De kan hållas för lärare, förskolepersonal, föräldrar, personal inom äldreomsorgen eller för blandade grupper.

Kostnad:

3.500 kr exkl. moms, 1 timme

4.000 kr exkl. moms, 1,5 timme

4.500 kr exkl. moms, 2 timmar (1 timme föreläsning/ 1 timme workshop)

Ta hand om din röst – en workshop om röstergonomi

Rösten är mångas främsta arbetsverktyg, men vad händer när den inte fungerar? Personer som använder sin röst mycket kan drabbas av röstbesvär. Vi erbjuder en workshop om hur röstbesvär kan förebyggas och lindras.

Sväljning och kommunikation hos äldre – grundläggande kurs för vårdpersonal

Vi erbjuder en kort grundkurs inom områdena ät- och sväljsvårigheter och alternativ kommunikation riktad till personal på vård- och äldreboenden.

Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK

En överskådlig genomgång av alternativ kommunikation såsom olika typer av bildstöd, bildkommunikation och tecken som stöd. Hur och när kan och bör det användas? Hur kommer ni igång?

Grundkurs i TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

En grundkurs som omfattar ca 250 tecken indelade i 5 olika teman, ett för varje kurstillfälle. Vi pratar om strategier för att komma igång, vilka svårigheter man kan möta och hur man kommer vidare. Kursen kan riktas till förskolepersonal och/eller till föräldrar till barn med sen tal- och språkutveckling.

Alternativa verktyg och appar vid läs-, skriv- och språkliga svårigheter

Varför ska vi använda alternativa verktyg och för vem passar de bäst? Förevisning av alternativa verktyg och/eller kompensatoriska appar.

Språkstörning – vad är det och hur kan svårigheterna bemötas?

Kursen innehåller en teoretisk bakgrund och förslag på anpassningar som kan göras i förskolan eller i klassrummet i skolan.

Det dyslexivänliga klassrummet

Vad är dyslexi? Hur kan svårigheterna påverka i skolgång och vardagsliv? Vilka är kännetecknen vid dyslexi?
Hur kan klassrummet anpassas för att underlätta för elever med dyslexi?