Uppläsning av text

Uppläsning av text

För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet. För att göra detta behöver du bara göra en enkel inställning i din telefon eller platta. Läs mer eller se en kort instruktionsfilm här.

Funktionen aktiverar du såhär: Gå in via Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Läs upp markering. Välj även ”Förbättrad kvalitet” och ladda ner de röster du behöver.

För att använda funktionen håller du fingret på en text så att texten får en blå markering, sen släpper du fingret och väljer ”Läs upp”.

Uppläsning på detta sätt kan göras på alla språk som iPaden/iPhonen stödjer. Listan ser du under ”Röster” i Inställningar > Tal.

För Android finns tyvärr ingen lika smidig lösning i nuläget utan ett tips är att klistra in texten i appen Skolstil (se Skrivmiljö med talsyntes). Detta fungerar dock endast på svenska.