Första besöket hos logopeden, förskolebarn

När du kommer med ditt barn till logopeden första gången lägger vi stor vikt vid att barnet ska känna sig tryggt.

Språklig utredning, skolbarn

Om du misstänker att ditt barn har en språkförsening eller språkstörning kan du be skolsköterskan om en remiss till logoped.

Dyslexiutredning

När vi tagit emot en remiss gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kallar vi till en utredning.