För dig som remittent

En remiss till oss ska följa reglerna inom Region Stockholm oavsett var i landet patienten bor. Det innebär att den ska vara skriven av BVC-sköterska, skolsköterska eller skolläkare, husläkare, psykolog eller logoped. Vi tar emot remisser från nämnda yrkeskategorier både från fysiska och digitala vårdgivare.

I remissen behöver frågeställningen tydligt framgå. Remissen skickas direkt till den mottagning som patienten önskar komma till. Klicka på kartan för att se adressen till respektive mottagning. Vi tar också emot elektroniska remisser via journalsystemet Take Care och där ni hittar oss som Log-byrån.

Är frågeställningen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter vi vill gärna ha information om vilka åtgärder man hittills vidtagit och provat i skolan och hur väl de fungerat. Om remissen gäller ett skolbarn/ungdom behöver vi också ett underlag ifyllt av ansvarig lärare/pedagog. En mall för detta kan hämtas här för utskrift eller här för en ifyllnadsbar version.

Om det gäller en omfattande språkutredning så finns mallen här för utskrift eller här för ifyllnadsbar version. Är det något vi saknar skickar vi ut ett formulär till föräldrar och skola med kompletterande frågor inför utredningens början.

En kort beskrivning av hur en utredning och ett första besök hos logopeden går till finns här.