Språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning och ingen sjukdom. Den kan vara ärftlig men behöver inte vara det. Den innebär att personens språkförmåga är mycket nedsatt jämfört med den hos jämnåriga. Att ha en språkstörning är inte samma sak som att man har svag intelligens.

Språkstörning innebär svårigheter att förstå när andra pratar och/eller svårigheter att själv prata och göra sig förstådd. Svårigheterna kan finnas inom olika områden och ser olika ut hos olika personer. Det kan vara svårt med uttalet, svårt att hitta ord och svårt att böja ord och bygga meningar. Man kan också ha svårt att förstå ord och meningar och ha svårt att förstå sagor eller förstå när läraren undervisar. För en del barn är det också svårt att förstå regler i lek och spel. Vid flerspråkighet finns svårigheterna på båda språken.

Den språkliga förmågan går att träna, och den utvecklas hela livet. Språkstörningen kan dock kvarstå upp i vuxen ålder. Det är viktigt att omgivningen och skolan tar stor hänsyn och anpassar undervisningen efter den som har en språkstörning. Detta kan man t.ex. göra genom att använda bildmaterial som stöd i undervisningen, förklara nya ord, repetera viktig fakta och använda ett tydligt och enkelt tal. Det finns hjälpmedel som logopeden kan förskriva.

Det finns en intresseförening för personer med språkstörning och deras närstående som heter Talknuten. Talknutens hemsida finns på www.afasi.se/talknuten. Talknuten ordnar bland annat varje sommar ett kollo för barn med språkstörning och föreläsningar och träffar för föräldrar till barn med språkstörning.