Dyslexi

Dyslexi, eller specifika lässvårigheter, är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Det kan vara ärftligt, men är inte alltid det. Dyslexi medför att personen har svårt att läsa. Det kan bli långsamt och hackigt eller fort och fel eftersom personen försöker gissa sig till innehållet. Ofta upplevs läsning som tråkigt eftersom det tar tid och är svårt. Dyslexi innebär ofta att man har svårt med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Man talar om så kallade ”fonologiska svårigheter”. När personen ska skriva blir det ofta stavfel och det kan vara svårt att skriva texter, medan det ofta går bättre att berätta muntligt. Är man flerspråkig finns svårigheterna på båda språken.

Dyslexi har ingenting med intelligens att göra. Det finns många exempel på framstående personer som har dyslexi. Det finns inga hinder för dyslektiker att studera på exempelvis universitet. Man kan bli bättre på att läsa och skriva genom god träning och anpassningar i skolan och hemma. Lärare kan underlätta för personen med dyslexi genom att ha muntliga genomgångar, inlästa läroböcker och muntliga prov i stället för skriftliga. Det är viktigt att varje elev får de anpassningar och stöd som den behöver. Denna typ av stöd har personer med dyslexi även rätt till vid vidare studier på exempelvis universitet eller högskola.

För personer boende i Stockholms län kan vi efter en utredning av läs- och skrivförmågan förskriva hjälpmedel att använda på dator, såsom program som läser upp text och som hjälper till med stavning. För personer boende i andra län kan vi föreslå program som kan vara aktuella, men själva förskrivningen måste oftast ske i hemlandstinget.

Många försäkringsbolag kan ge bidrag för dator eller lärplatta till hemmet om man har dyslexi. Det finns även många bra appar för Smartphones och surfplattor som kan göra det lättare att komma runt läs- och skrivsvårigheterna. Tips på sådana hittar du här.

Det finns två intresseföreningar för personer med dyslexi, Dyslexiförbundet (www.dyslexi.org) och Föräldraföreningen för dyslektiska barn (www.fdb.se).