Dysartri

Dysartri betyder ”nedsatt förmåga att artikulera”, talet låter sluddrigt och otydligt.Talsvårigheterna kan variera mycket, från att enbart märkas då personen med dysartri är trött till att talet är helt oförståeligt. Vid en skada eller sjukdom i hjärnan eller nervsystemet kan musklerna som styr tal och röst påverkas. Skador i nervsystemet kan orsakas av bland annat stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS, CP och tumörer.

Artikulationen blir ofta otydlig och svag därför att tunga, läppar och käke – de delar vi använder när vi talar – inte hinner röra sig så snabbt och säkert som vanligt. Det är vanligt att talet blir långsammare, men även det motsatta kan inträffa. Trötthet, stress eller att man blir ivrig kan göra talet ännu otydligare.

Samtidigt som artikulationen blir svag och otydlig kan också rösten bli svag.

Det är inte ovanligt med sväljningssvårigheter samtidigt som dysartri. När vi äter, tuggar och sväljer använder vi i stort sett samma muskler som när vi talar.

Klicka här för att hämta och skriva ut vår informationsbroschyr om dysartri.