Afasi

Afasi innebär en försämrad förmåga att använda och/eller förstå språket till följd av en sjukdom eller skada på hjärnan.

Afasi drabbar olika från person till person. Man kan ha svårt att hitta ord, byter ut ord till ett annat, nedsatt förmåga att förstå språk, läsa och skriva samt att formulera meningar.