Dyspraxi

Barn som har ett otydligt tal på grund av dyspraxi eller talapraxi behöver ofta en ganska tät och intensiv träning. Svårigheterna att uttala ord och ljud korrekt beror på att rörelserna som görs med munnen för att säga de olika ljuden i kombination med varandra inte är helt automatiserade. Barnet kan ha svårt att hitta rätt artikulationsställe och artikulationssätt, och det blir olika svårt beroende på vilket ljud som kommer före eller efter i ordet som barnet håller på att säga.

För att uppnå en automatisering av talrörelserna krävs det mycket träning, inte så länge i taget, men ofta. Förutom att träffa logopeden några gånger i veckan är en regelbunden träning hemma en god förutsättning för att barnet ska utveckla sitt tal och kunna bli mer tydlig i uttalet. På Logopedbyrån Dynamica arbetar vi med flera olika metoder som är utvecklade just för barn med dyspraxi eller talapraxi, bland annat DTTC (Dynamic Tactile and Temporal Cuing). Många av dessa metoder kräver ett stort engagemang av barn och föräldrar med en stunds träning varje dag, men kan då också vara mycket effektiva och ge tydliga resultat.