Afasi

Afasi innebär en försämrad förmåga att använda och/eller förstå språket till följd av en sjukdom eller skada på hjärnan.

Dyslexi

Dyslexi, eller specifika lässvårigheter, är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Det kan vara ärftligt, men är inte alltid det.

Språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning och ingen sjukdom. Den kan vara ärftlig men behöver inte vara det.

Dyspraxi

Barn som har ett otydligt tal på grund av dyspraxi eller talapraxi behöver ofta en ganska tät och intensiv träning.

Dysartri

Dysartri betyder ”nedsatt förmåga att artikulera”, talet låter sluddrigt och otydligt.

Röstbesvär vid Parkinsons sjukdom

Det är mycket vanligt att Parkinsons sjukdom leder till röstbesvär av olika slag.