Studenter

Vi handleder just nu logopedstudenter från Karolinska Institutet på våra mottagningar i Upplands Väsby och Vårby gård.