Uppläsning av text

För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet. Läs mer om hur du gör detta här!

På iPhone/iPad aktiverar du funktionen såhär: Gå in via Inställningar > Hjälpmedel > Talat innehåll. Där kan du bocka i “Läs upp markering”. Under “Röster” kan du ladda ner de röster och språk du behöver. Du kan även ändra hastighet på uppläsningen samt välja om innehåller ska markeras under uppläsningen. För att använda funktionen håller du fingret på en text så att texten får en blå markering, sen släpper du fingret och väljer ”Läs upp”. Uppläsning på detta sätt kan göras på alla språk som iPaden/iPhonen stödjer.  

På Android hittar du funktionen via Inställningar. Eftersom Androidtelefoner kan ha många olika tillverkade ser det olika ut i Inställningar. Leta dig fram genom menyerna tills du hittar “Text-till-tal” (eller dylikt). Aktivera funktionen och sedan ska du kunna lyssna på text. Ofta dyker en liten symbol upp som du först pekar på och sedan väljer vilken text du vill lyssna på.