Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Observera att detta fungerar bäst på just plattor och blir väldigt ”pilliga” på telefoner. Läs mer om dessa appar här!

Appen Skolstil 2 finns för både iPad och Androidplattor. För iPad kan även du välja Skolstil 3. Det som skiljer Skolstil 2 från Skolstil 3 är vilken talsyntes som använda (Acapela resp. iPadens egen). Appen kan läsa upp det du skriver genom att läsa språkljud (t.ex. ”s-o-l”), ord och mening. Att höra det man skriver är ofta är en stor hjälp för både stavning och skrivning. Denna app brukar passa elever i lågstadiet bra.  

För iPad finns appen Oribi Writer där du kan få texten uppläst och sedan även få hjälp med stavningen. Rättstavningshjälp finns på svenska (motsvarande Stava Rex), engelska (motsvarande Spell Right), tyska (motsvarande Schreib Rex) samt danska (motsvarande Stav Let). Uppläsningen (på svenska) fungerar på samma sätt som i de andra apparna som har uppläsning. Rättstavningen är anpassad för personer med dyslexi vilket gör att den hittar stavfel som många andra rättstavningsprogram på dator inte hittar. Skriver du som det låter hittar appen många av dina stavfel. Här finns en instruktionsfilm om Oribi Writer: Oribiwriter – YouTube. 

För iPad finns även appen ClaroSpeak som förutom på svenska även kan läsa upp på engelska och andra språk. På svenska läser appen språkljud (t.ex. ”s-o-l”), ord och mening medan du skriver. På andra språk läser appen ord och mening.