Länktips vid läs-, skriv-, och språkliga svårigheter

Här hittar du länktips vid läs-, skriv-, och språkliga svårigheter.

Intresseföreningar

  • http://dyslexi.org/ Dyslexiförbundet. Förbundet ger råd och stöd till barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt till föräldrar och lärare.

 

  • fdb.nu Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Fdb har bland annat en informativ hemsida, ett slutet Facebookforum för föräldrar och en podd med många intressanta avsnitt: DyssePodden: www.dyssepodden.se

 

  • dyslexiforeningen.se Dyslexiföreningen. Föreningen är främst till för personer som i sitt arbete träffar personer med dyslexi, men är öppen för alla.

 

 

Information om dyslexi och språkstörning

  • urplay.se UR Play. Om du söker på “Dyslexi” hittar du bland annat serien ”Åsså har jag dyslexi” om barn i låg- och mellanstadieålder med dyslexi och “Jakten på dyslexin” för äldre ungdomar och vuxna.

 

  • ur.se/foraldrar/ UR Föräldrar. Här hittar du information för föräldrar om bland annat diagnoserna dyslexi, språkstörning och andra NPF-diagnoser.

 

  • legilexi.org LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse medvisionen att alla barn ska lära sig att läsa under lågstadiet. På hemsidan finns mycket information om läs- och skrivsvårigheter och den forskningsbaserade skriften ”Lära barn att läsa” som PDF.

 

 

Logopedbyrån Dynamica: Om du söker på ”Logopedbyrån Dynamica” så hittar du vår Youtube-kanal. Via spellistor hittar du till exempel vår lista om läs- och skrivsvårigheter som innehåller en informationsfilm om dyslexi och en hel del andra filmer med smarta tips vid dyslexi.

Plugga med dyslexi: Om du söker på ”plugga med dyslexi” så hittar du filmer skapade av Uppsala Universitet för studenter med dyslexi. Här finns tips om studieteknik samt filmer riktade till lärare och föreläsare som undervisar studenter med dyslexi vid universitet och högskola.

 

 

Inlästa och lättlästa böcker

  • mtm.se Myndigheten för Tillgängliga Medier. Här finns alla skönlitterära talböcker samlade. Om du har lässvårigheter kan du får inloggningsuppgifter från ditt bibliotek. Böckerna finns i katalogen Legimus som också finns som app. MTM lånar också ut läromedel till studenter på högskolor och universitet.

 

  • inlasningstjanst.se, Inläsningstjänst AB. Här finns inlästa läromedel. Om din skola har ett abonnemang med inläsningstjänst finns tillgång till alla inlästa läromedel. Finns även som app. Inläsningstjänst har även tjänsten Begreppa som innehåller filmer för olika begrepp som dyker upp i skolan.