Inlästa böcker

Det finns möjligheter att lyssna på både skönlitterära böcker och skolböcker om du har lässvårigheter. Här får du tips om hur det fungerar.

Appen Legimus är MTM’s (Myndigheten för Tillgängliga Medier) katalog för inlästa skönlitterära böcker samt kurslitteratur på universitet och högskola. Användarnamn fås från biblioteket för alla med lässvårigheter.  

ILT Inläsningstjänst är en app för uppläsning av de flesta skolböcker och vissa skönlitterära böcker. Du får tillgång till appen om din skola eller kommun har ett avtal med företaget Inläsningstjänst AB.