DyssePodden

DyssePodden är Sveriges största intervjupodd om dyslexi. Läs mer om podden här! 

Inlästa böcker

Det finns möjligheter att lyssna på både skönlitterära böcker och skolböcker om du har lässvårigheter. Här får du tips om hur det fungerar.

Rättstavning

Det finns appar för iPhone/iPad som kan ge hjälp med stavningen. Här kan du läsa mer om dessa appar.

Ordböcker

För den med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att slå upp ord, ofta för att man är osäker på hur ordet stavas. Här får du tips om appar som kan underlätta för det.

Uppläsning av text

För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet. Läs mer om hur du gör detta här!

Anteckningsappar

Det finns många olika anteckningsappar där du kan synka det du skriver eller fotar med det som spelas in. Här får du tips om sådana appar.

Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Observera att detta fungerar bäst på just plattor och blir väldigt ”pilliga” på telefoner. Läs mer om dessa appar här!

Ta kort på en text och få den uppläst

Det finns många appar som du kan fota en text med och sedan få den uppläst. Här får du tips om sådana appar.

Tal-till-text

Det finns funktioner på de flesta smartphones och plattor som gör att du kan få det du har pratat in som skriven text. Läs mer om detta här!

Länktips vid läs-, skriv-, och språkliga svårigheter

Här hittar du länktips vid läs-, skriv-, och språkliga svårigheter.