Råd och stöd

Råd och stöd

All som har frågor kring tal, språk, kommunikation eller sväljning hos barn eller vuxna är välkomna att kontakta Logopedbyrån Dynamica. För att få tid hos logoped krävs en remiss från läkare, BVC, skola, habilitering eller annan logoped.