Appar och hjälpmedel

Dysseappen

DysseAppen är en app som är utvecklad för elever med dyslexi. Appen innehåller en mängd konkreta tips, många intressanta poddar och en ”frågelåda”. I en av poddarna kan du lyssna till vår appexpert Sofia som berättar om hur en läs- och skrivutredning går till. Appen hittar du bland länkarna nedan. Rekommenderad ålder: Lågstadium – gymnasium

Läs mer

Tal-till-text

Det finns både appar och funktioner som gör att du kan prata till din telefon eller platta och sedan få det du har pratat in i text. Här får du tips på en smidig funktion och en app om funktionen inte fungerar.

Läs mer

Ta kort på en text och få den uppläst

Det finns många appar som du kan fota en text med och sedan få den uppläst. Här kommer våra bästa tips!

Läs mer

Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Här får du tips på sådana för iPad och Android-plattor. Observera att detta fungerar bäst på just plattor och blir väldigt ”pilliga” på telefoner.

Läs mer

Anteckningsappar

Det finns många olika smarta anteckningsappar där du kan synka det du skriver eller fotar med det som spelas in.

Läs mer

Uppläsning av text

Uppläsning av text För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet. För att göra detta behöver du bara göra en enkel inställning i din telefon eller platta. Läs mer eller se en kort instruktionsfilm här.

Läs mer

Ordböcker

För den med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att slå upp ord, ofta för att man är osäker på hur ordet stavas. Tips på ordboksappar hittar du här!

Läs mer

Tankekarta

Tankekartor brukar vara populärt för många som har läs- och skrivsvårigheter eftersom man ofta har en stark visuell förmåga. Tips på sådana appar hittar du här!

Läs mer

Uppläsning av inlästa böcker

Det finns möjligheter att lyssna på både skönlitterära böcker och skolböcker om du har lässvårigheter. Här får du tips om hur det fungerar.

Läs mer
Loading