Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Här får du tips på sådana för iPad och Android-plattor. Observera att detta fungerar bäst på just plattor och blir väldigt ”pilliga” på telefoner. Appen Skolstil finns för både iPad och Androidplattor. Appen kan läsa upp det du skriver genom att läsa språkljud (t.ex. ”s-o-l”), ord och mening. Att höra det man skriver är ofta är en stor hjälp för både stavning och skrivning. Denna app brukar passa elever i lågstadiet bra.

För iPad kan du välja mellan Skolstil 2 och Skolstil 3. Det som skiljer Skolstil 2 från Skolstil 3 är vilken talsyntes som använda (Acapela resp. iPadens egen). För Androidplattor finns appen Skolstil 2.1.
För iPad finns även appen Oribi Writer som i nuläget är den enda app du kan skriva på svenska, få texten uppläst och sedan även få hjälp med stavningen. Rättstavningshjälp finns på svenska (motsvarande StavaRex), engelska (motsvarande SpellRight), tyska (motsvarande SchreibRex) samt danska (motsvarande StavLet).
Uppläsningen (på svenska) fungerar på samma sätt som i de andra apparna som har uppläsning. Rättstavningen är anpassad för personer med dyslexi vilket gör att den hittar stavfel som många andra rättstavningsprogram på dator inte hittar. Skriver du som det låter hittar appen många av dina stavfel.
För iPad finns även appen ClaroSpeak Svenska som förutom på svenska även kan läsa upp på engelska och andra språk. På svenska läser appen språkljud (t.ex. ”s-o-l”), ord och mening medan du skriver. På andra språk läser appen ord och mening. I denna app kan du även ta kort på en text (som i Claro ScanPen) och få den uppläst genom att köpa till ”Fånga text från foto”.

Här nedan finns en kort instruktionsfilm om Oribi Writer och Claro Speak svenska samt länkar till att ladda hem apparna.

Skolstil 2 – iPad

Skolstil 3 – iPad

Skolstil 2.1 – Android

Oribi writer – iPad

ClaroSpeak Svenska – iPad