Dysseappen

DysseAppen är en app som är utvecklad för elever med dyslexi. Appen innehåller en mängd konkreta tips, många intressanta poddar och en ”frågelåda”.

Tal-till-text

Det finns både appar och funktioner som gör att du kan prata till din telefon eller platta och sedan få det du har pratat in i text. Här får du tips på en smidig funktion och en app om funktionen inte fungerar.

Ta kort på en text och få den uppläst

Det finns många appar som du kan fota en text med och sedan få den uppläst. Här kommer våra bästa tips!

Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Här får du tips på sådana för iPad och Android-plattor.

Anteckningsappar

Det finns många olika smarta anteckningsappar där du kan synka det du skriver eller fotar med det som spelas in.

Uppläsning av text

För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet.

Ordböcker

För den med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att slå upp ord, ofta för att man är osäker på hur ordet stavas. Tips på ordboksappar hittar du här!

Tankekarta

Tankekartor brukar vara populärt för många som har läs- och skrivsvårigheter eftersom man ofta har en stark visuell förmåga. Tips på sådana appar hittar du här!

Uppläsning av inlästa böcker

Det finns möjligheter att lyssna på både skönlitterära böcker och skolböcker om du har lässvårigheter. Här får du tips om hur det fungerar.