Logopedbyrån Dynamica Syd Malmö

Varmt välkomna till Logopedbyrån Dynamica Syd i Malmö!

Till vår mottagning är barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller med räknesvårigheter/dyskalkyli välkomna för en noggrann utredning hos leg. logoped enligt de riktlinjer som gäller.

För att underlätta vardagen är det viktigt att den som har läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter får hjälp omgående. Vi vill därför erbjuda ett alternativ till de långa väntetider som finns i många regioner/landsting. Vår ambition är att ta emot patienter inom ett par veckor.

Vi har inget vårdavtal med Region Skåne och vår mottagning i Malmö är en privatmottagning. Du behöver därför ingen remiss eller föregående psykologbedömning för att få göra en utredning hos oss. Kontakta oss för information och tidbokning syd@logopedbyran.se. För mer information klicka här: Utredning hos logoped i Malmö.

Förutom utredningar erbjuder vi föreläsningar till bland annat skolor om läs- och skrivsvårigheter, räknesvårigheter och språkstörning. Vi erbjuder också förevisning av hjälpmedel som kan användas vid läs- och skrivsvårigheter exempelvis appar, talsyntes och rättstavningsprogram. Kontakta oss gärna för mer information syd.kurser@logopedbyran.se.

Föreläsningarna och förevisningarna anpassas efter era önskemål och behov och kan hållas antingen i föreläsningsform eller som workshops för exempelvis lärare, specialpedagoger, elevhälsoteam, elever, föräldrar eller blandade grupper. Detta kan utgöra ett uppskattat inslag på personaldagar eller föräldramöten. Samtliga våra föreläsare är legitimerade logopeder och vi håller gärna föreläsningar och förevisningar hos er på skolan eller på annan plats.

Vill du veta mer om utredningar, föreläsningar eller undrar över något annat, ta gärna kontakt med oss!

Varmt välkomna!

 

Werner Van Kesbeeck

VD/Leg. logoped

Logopedbyrån Dynamica Syd AB