Remiss utanför Stockholms län

Vi tar emot patienter från hela Sverige framför allt för att utreda läs- och skrivsvårigheter, men även för behandling eller utredning av olika språkliga svårigheter.

För barn under 18 år är besöken helt kostnadsfria, men för att landstingstaxan ska gälla behövs en remiss skriven av skolhälsovård, husläkare på vårdcentral eller på nätet, psykolog eller annan logoped. Remissen skickas direkt till den mottagning ni önskar komma till. Adresser hittar ni här. Alla våra mottagningar är lätta att nå med kollektiva färdmedel inom Stockholm.