Leg. logoped

Tina Davidsson

För närvarande ej i tjänst

Logopedbyrån Dynamica Vårby gård
Väntetid: dyslexi 22 veckor (5 mån), barn 7-8 veckor, stamning 13 veckor, röst, tal och språk, vuxna 5 veckor

Adress:

Vårby allé 14, 143 40 Vårby

Kunskapsområden:

  • Dyslexi

Kontakt:

Vårby gård