leg. logoped

Jenny Sundell

Logopedbyrån Dynamica Solna/Sundbyberg
Väntetid: Utredningar 14 veckor, röst och stamning 7 veckor, förskolebarn 8 veckor

Adress:

Hagbyvägen 3, 169 30 Solna

Kunskapsområden:

  • Dyslexi

Kontakt:

Solna/Sundbyberg