Leg. logoped, Fil. Dr. i logopedi

Greta Wistbacka

För närvarande ej i tjänst

Logopedbyrån Dynamica Vällingby
Väntetid: Dyslexi 18-22 veckor (4-5 mån), övrigt 3-4 veckor

Adress:

Indalsbacken 2, 162 68 Vällingby

Kunskapsområden:

  • Röstbesvär
  • Röstergonomi

Kontakt:

Vällingby

Logopedbyrån Dynamica Lidingö
Väntetid: Vuxna röst, tal och språk samt barn 3 veckor, dyslexiutredning 10 veckor

Adress:

Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö

Kunskapsområden:

  • Röstbesvär
  • Röstergonomi

Kontakt:

Lidingö