Information om appkurser i Stockholm samt föreläsning i Falun

Intresset för Logopedbyrån Dynamicas tre appkurser var stort och alla blev fullbokade . Vi har också hållit en föreläsning i Falun.

Logopedbyråns föreläsning i Falun! 

Logopedbyråns logopeder Maria Tsangari och Sofia Grunér höll en föreläsning på Faluns stadsbibliotek, om språkstörning och dyslexi.
Program Falun 

 

Mer information om hur vi på Logopedbyrån kan hjälpa dig med läs- och skrivsvårigheter ser du nedan. Vi tar emot remisser från hela Sverige.
Läs & skrivutredning