Logopedbyrån Dynamica Lidingö

Logopedbyrån Dynamica Lidingö

Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö

info@logopedbyran.se

Logopedbyrån Dynamica Lidingö

Adress:

Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö

Kunskapsområden:

  • Dyslexi
  • Röstbesvär
  • Röstergonomi
  • Tal och språk barn
  • Tal och språk vuxna
Lidingö

Leg. logoped, Fil. Dr. i logopedi

Greta Wistbacka

Röst, LSVT-behandling, röstergonomi. Talar även finska.

076 692 00 23

Leg. logoped

Carolina Wullt

Leg. logoped

Madeleine Sundberg

Röst, tal och språk, vuxna

079-339 08 44