Logoped i skolan

Logoped i skolan

Logopeder på skolor blir vanligare och vanligare i hela landet. Via Logopedbyrån Dynamica kan ni på konsultbasis köpa in logopedtjänster till er skola, en eller flera dagar i veckan.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Handledning av lärare i klassrummet för elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning.
  • Utbildning och handledning till lärare och elever gällande kompensatoriska hjälpmedel, t.ex. talsyntes och rättstavningsprogram.
  • Träning för barn med språkstörning, enskilt eller i klassrummet.
  • Rådgivning kring språk- och kommunikationssvårigheter hos elever med andra funktionshinder som ADHD och autismspektrumstörningar.
  • Förebyggande råd och övningar gällande röstanvändning för lärare.

Vi kan också fungera som konsult till skolans elevhälsoteam.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!