Ledning och administration

Företagsledning

Sofia Uddeholt

Carina Aronsson – verksamhetschef

Maria Tsangari – frågor kring konsultuppdrag

 

Administration

Sylwia Blasczcykowska, ekonomiadministration

Birgitta Stensbäck, personal- och systemadministration