Ledning och administration

Företagsledning

Sofia Uddeholt – VD och styrelseledamot

Pernilla Widstrand – styrelseledamot och ekonomiansvarig

Carina Aronsson – verksamhetschef

Maria Tsangari – biträdande verksamhetschef (bl.a. frågor kring konsultuppdrag)

Birgitta Stensbäck – IT-ansvarig och miljösamordnare

 

Administration

Malin Forsén – personal- och systemadministration