It Takes Two to Talk®, The Hanen program®

Föräldrar till barn med språkstörning (0 – 5 år) erbjuds nu möjligheten att delta i föräldrautbildningen It Takes Two to Talk i Logopedbyrån Dynamicas regi.

Genom gruppträffar ledda av Hanen-certifierade logopeden Tove Öh får du möjlighet att lära dig mer om ditt barns sätt att kommunicera och hur du bäst kan stötta ditt barns språkutveckling i vardagen.

Träffarna är till bara för föräldrarna, och de innehåller presentationer, övningar och samtal där vi tillsammans utforskar barnens kommunikationssätt och stöttar varandra i att bli den främsta resursen för det egna barnets språkutveckling. Kursen innehåller också enskilda träffar med logopeden där du får vägledning specifikt för ditt barn.

Genom It Takes Two to Talk vill vi ge er praktiska och kraftfulla verktyg i vardagen för språkutveckling tillsammans med ert barn!

The Hanen Centre är en icke-vinstdrivande organisation, grundad 1975 i Kanada, som arbetar för barns språkutveckling. Deras program för föräldrar är evidensbaserade och bygger på tidiga insatser där föräldrar involveras för att utveckla vardagliga aktiviteter, rutiner och lekar till att bli språkutvecklande på ett sätt som passar det egna barnet. För mer information, se gärna www.hanen.org

I It Takes Two to Talk får föräldrar lära sig hur barnet kommunicerar just nu och vilket som är nästa utvecklingssteg; vad som motiverar barnet att kommunicera; hur barnet kan engageras i konversationer redan innan det kan prata; hur vardagen kan användas för att bygga språket och hur det egna språket kan finjusteras för att hjälpa barnet i dess utveckling och lärande av ord och idéer. Föräldrar lär sig också hur lek, bokläsning och sånger kan bli kraftfulla redskap för språkinlärning.

 

För vilka barn passar It Takes Two to Talk?

  • Barn som inte ännu använder ord
  • Barn som använder ett ord (eller tecken) i taget
  • Barn som sätter samman två eller tre ord

 

It Takes Two to Talk innefattar

  • Ett informationsmöte kring programmet
  • Ett enskilt besök tillsammans med barnet hos logopeden före kursens start
  • 8 gruppträffar för en liten grupp föräldrar (inga barn deltar på gruppträffarna)
  • Tre individuella besök hos logopeden tillsammans med barnet för att hitta specifika mål och strategier för det egna barnet. Under dessa besök videofilmas förälder och barn och föräldrarna får träning och direkt återkoppling till det som lärts ut under kursen

 

Arrangör: Logopedbyrån Dynamica
Plats: Flygfältsgatan 1, Skarpnäck, Sverige
Tid:

Kontaktformulär

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Obligatoriskt fält *

Ditt namn*

Din epost*

Telefon*

Önskat datum för kursen*

Önskar du vara i våra lokaler eller i egen?*

Ditt meddelande

Hitta hit

It Takes Two to Talk®, The Hanen program®

Flygfältsgatan 1, Skarpnäck, Sverige