Kommunikationsträning

Logopedbyrån Dynamica håller regelbundet föräldrautbildningen It Takes Two to Talk, The Hanen Program för föräldrar till barn med språkstörning (0 – 5 år).Genom gruppträffar ledda av Hanen-certifierade logopeden Tove Öh får du möjlighet att lära dig mer om ditt barns sätt att kommunicera och hur du bäst kan stötta ditt barns språkutveckling i vardagen.

Träffarna är till bara för föräldrarna, och de innehåller presentationer, övningar och samtal där vi tillsammans utforskar barnens kommunikationssätt och stöttar varandra i att bli den främsta resursen för det egna barnets språkutveckling. Kursen innehåller också enskilda träffar med logopeden där du får vägledning specifikt för ditt barn.

Genom It Takes Two to Talk vill vi ge er praktiska och kraftfulla verktyg i vardagen för språkutveckling tillsammans med ert barn!

Kursen är avgiftsfri och ges på svenska. Till kursen hör en engelskspråkig kursbok, som föräldrarna själva kan köpa in.

För mer information, se under kurser.