Tips och information

Appar och hjälpmedel

Dysseappen

DysseAppen är en app som är utvecklad för elever med dyslexi. Appen innehåller en mängd konkreta tips, många intressanta poddar och en ”frågelåda”. I en av poddarna kan du lyssna till vår appexpert Sofia som …
Läs mer

Tal-till-text

Det finns både appar och funktioner som gör att du kan prata till din telefon eller platta och sedan få det du har pratat in i text. Här får du tips på en smidig funktion och en app om funktionen inte fungerar.
Läs mer

Ta kort på en text och få den uppläst

Det finns många appar som du kan fota en text med och sedan få den uppläst. Här kommer våra bästa tips!
Läs mer

Skrivmiljö med talsyntes

Appar där du kan skriva text medan den läses upp finns i olika varianter. Här får du tips på sådana för iPad och Android-plattor. Observera att detta fungerar bäst på just plattor och blir väldigt ”pilliga” på telefoner.
Läs mer

Anteckningsappar

Det finns många olika smarta anteckningsappar där du kan synka det du skriver eller fotar med det som spelas in.
Läs mer

Uppläsning av text

Uppläsning av text För många med lässvårigheter kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna på exempelvis SMS, e-mail eller texter på Internet. För att göra detta behöver du bara göra en enkel inställning i din telefon eller platta. Läs mer eller se en kort instruktionsfilm här.
Läs mer

Ordböcker

För den med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att slå upp ord, ofta för att man är osäker på hur ordet stavas. Tips på ordboksappar hittar du här!
Läs mer

Tankekarta

Tankekartor brukar vara populärt för många som har läs- och skrivsvårigheter eftersom man ofta har en stark visuell förmåga. Tips på sådana appar hittar du här!
Läs mer

Uppläsning av inlästa böcker

Det finns möjligheter att lyssna på både skönlitterära böcker och skolböcker om du har lässvårigheter. Här får du tips om hur det fungerar.
Läs mer

Diagnoser

Vad är dyslexi?

Dyslexi, eller specifika lässvårigheter, är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Det kan vara ärftligt, men är inte alltid det. Dyslexi medför att personen har svårt att läsa. Det kan bli långsamt och hackigt eller fort …
Läs mer

Vad är språkstörning?

Språkstörning är en funktionsnedsättning och ingen sjukdom. Den kan vara ärftlig men behöver inte vara det. Den innebär att personens språkförmåga är mycket nedsatt jämfört med den hos jämnåriga. Att ha en språkstörning är inte …
Läs mer

Dyspraxi

Barn som har ett otydligt tal på grund av dyspraxi eller talapraxi behöver ofta en ganska tät och intensiv träning. Svårigheterna att uttala ord och ljud korrekt beror på att rörelserna som görs med munnen för …
Läs mer

Vad är dysartri?

Dysartri betyder ”nedsatt förmåga att artikulera”, talet låter sluddrigt och otydligt. Talsvårigheterna kan variera mycket, från att enbart märkas då personen med dysartri är trött till att talet är helt oförståeligt
Läs mer

Röstbesvär vid Parkinsons sjukdom

Det är mycket vanligt att Parkinsons sjukdom leder till röstbesvär av olika slag. På Logopedbyrån Dynamica kan vi erbjuda LSVT-behandling, en evidensbaserad behandlingsmetod utarbetad för personer med Parkinsons sjukdom som har besvär med svag röststyrka. LSVT står …
Läs mer

Sväljrädsla/sväljfobi

Sväljrädsla/sväljfobi/oro för att svälja fel innebär att en person har svårigheter med att svälja föda och/eller dryck trots att det inte föreligger några fysiska förklaringar till problematiken. Svårigheterna ser olika ut från person till person men är oftast väldigt begränsande för den drabbade.
Läs mer

Hos logopeden

Första besöket hos logopeden, förskolebarn

När du kommer med ditt barn till logopeden första gången lägger vi stor vikt vid att barnet ska känna sig tryggt. Ditt barn får leka med leksaker eller titta böcker och logopeden lyssnar på barnets tal …
Läs mer

Språklig utredning, skolbarn

Om du misstänker att ditt barn har en språkförsening eller språkstörning kan du be skolsköterskan om en remiss till logoped. Logopeden gör då en utredning av ditt barns språkliga förmågor, tittar på ordförråd, grammatik, språkförståelse …
Läs mer

Dyslexiutredning

När vi tagit emot en remiss gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kallar vi till en dyslexiutredning. En dyslexiutredning tar mellan 3 och 5 timmar att göra och kan göras på en dag eller delas upp …
Läs mer

Kommunikationsträning

Logopedbyrån Dynamica håller regelbundet föräldrautbildningen It Takes Two to Talk, The Hanen Program för föräldrar till barn med språkstörning (0 – 5 år). Genom gruppträffar ledda av Hanen-certifierade logopeden Tove Öh får du möjlighet att lära dig mer …
Läs mer