Vad vi kan hjälpa dig med

ALLA som önskar hjälp av logoped ska känna sig varmt välkomna till Logopedbyrån Dynamica!
Vår ambition är att det ska gå lätt att komma i kontakt med oss, att man som patient snabbt ska få utförliga och
engagerade svar på frågor och funderingar redan på telefon eller mejl och att vi alltid ska ha en tid att erbjuda inom kort på en mottagning nära dig. Inga frågeställningar är för komplexa för oss och hos oss finns kunskap och erfarenhet inom alla logopedins områden. Vi är vana att arbeta med hjälp av tolk och våra mottagningar är självklart anpassade så att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett eventuellt funktionshinder.

Neurologopedi

Vi tar emot vuxna med tal-, språk- och sväljningssvårigheter till följd av stroke, Parkinsons sjukdom, ALS och andra neurologiska sjukdomar. Vi erbjuder även besök i hemmet. Flera av våra logopeder har LSVT-kompetens. Läs mer om LSVT här.

Läs mer

Röstbesvär

Det är vanligt med olika typer av röstbesvär. Detta märks särskilt hos de som har röstkrävande yrken, men även andra är beroende av en fungerande röst i sitt arbete och på sin fritid.

Läs mer

Stamning

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna som stammar för utredning och behandling på många av våra mottagningar. Vid stamning hos förskolebarn kan vi erbjuda behandling enligt både PCI (Palin Parent-Child Interaction) och Lidcombeprogrammet.

Läs mer

Dyslexi

Barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter är varmt välkomna till oss för att göra en utredning enligt de riktlinjer som gäller inom Stockholms län.

Läs mer

Dyskalkyli

På Logopedbyrån Dynamica finns gedigen kunskap i ämnet dyskalkyli. Utredningar av räknesvårigheter (på landstingets bekostnad) kan vi göra på uppdrag av Vårdgarantikansliet.

Läs mer

Barn med sen språkutveckling

Alla som har frågor beträffande sitt barns tal- och språkutveckling är välkomna att kontakta logoped.

Läs mer
Loading