• Vi tar emot barn kostnadsfritt på våra auktoriserade mottagningar

Väntetider

Vi har som målsättning att alltid hålla korta väntetider. Normalt sett ska ingen behöva vänta mer än några veckor på att få komma på ett första besök och få tider för behandling hos oss.

22 mottagningar

Logopedbyrån Dynamica har nu 22 auktoriserade mottagningar runt om i Stockholms län. Genom att sprida ut oss finns vi nära våra patienter och deras nätverk. Det blir lätt att samarbeta med BVC, förskola och skola. Flera av våra mottagningar ligger tillsammans med BVC och vi letar ständigt efter nya samarbetspartners. Hör gärna av dig om du vill att vi kommer även till ditt BVC!

Kunniga & engagerade logopeder

Hos oss finns kunniga och engagerade logopeder inom alla diagnosområden: språk- och talstörning hos barn, stamning, dyslexi, dyskalkyli, röstbesvär och neurologisk rehabilitering vid afasi och dysartri. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga patienter och flera av våra logopeder talar mer än ett språk.
Vi har en logoped som är specialiserad på sväljrädsla som tar emot på vår mottagning i Fruängen.
På våra auktoriserade mottagningar tar vi emot barn kostnadsfritt och vuxna mot ordinarie patientavgift. Man behöver remiss för att komma till logoped.

På gång just nu

Appar som underlättar vid läs- och skrivsvårigheter

Föreläsning/workshop våren 2017. Info om tid och plats kommer snart här och på vår Facebook-sida.

Läs mer